รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 61 )
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 1 ต.ค. - 7 ต.ค. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 19 - 26 พ.ค. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 7 - 20 เม.ย. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 3 - 10 มี.ค. 60 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
( รับสมัครวันที่ 17 ก.พ - 10 มี.ค. 60 ) 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น